Transparantiecomité

Transparantiecomité

Om de uitvoering van de federale open data-strategie te ondersteunen, wordt een transparantiecomité gecreëerd. Het comité is samengesteld uit een vaste en een plaatsvervangende vertegenwoordiger per overheid, aangewezen door de leidende ambtenaren van deze overheid. De vertegenwoordiger is binnen deze overheid belast met de ontwikkeling of uitvoering van de open data-strategie.

(Koninklijk besluit inzake het hergebruik van overheidsinformatie van 2 juni 2019)

Vergaderingen