News

Sensor data als linked open data

Een open stad maakt het mogelijk stedelijke uitdagingen aan te gaan met behulp van gegevens. Enerzijds moeten data op een uniforme en schaalbare manier gedeeld worden, zodat ze de basis vormen voor het bouwen van specifieke views voor een bepaald domein.

Hack Your City

Hack your City is een hackathon gewijd aan de Smart Territories van de Smart Region, om nieuwe toepassingen te creëren tussen steden en burgers dankzij digitale technologie en om microservices te ontwikkelen om het dagelijks leven van iedereen te vergemakkelijken.

VVSG werkgroep lokale besturen

Op vraag van enkele steden wordt vanaf 2021 van start gegaan met een werkgroep open data. Deze werkgroep gaat aan de slag in de schoot van VVSG, onder het deskundig voorzitterschap van de stad Gent.

SPW Intérieur & Action sociale deelt een breed scala aan gegevens

Overtuigd van de noodzaak en het nut om zijn informatie te delen met alle burgers, heeft de Openbare Dienst van Wallonië (SPW) Binnenlandse Zaken en Sociale Actie besloten om via de Geoportal-catalogus - en via een speciale cartografische tool - een grote reeks gegevens als Open Data te

Infosessie open data (federale diensten)

Op 11 december vanaf 10 uur organiseert de open data task force een informele online meeting om vragen stellen over open data: wat is open data nu precies, wie hergebruikt overheidsinformatie, hoe open data publiceren...
Inschrijven is gratis.

Terrascope webinars satellietgegevens

Bent u geïnteresseerd om te zien hoe satellietgegevens u kunnen ondersteunen in uw dagelijkse werk ? Of maakt u al gebruik van aardobservatiegegevens en -diensten en bent u op zoek naar nieuwe ideeën of richtlijnen om uw vaardigheden te verbeteren?

Data Dive: Bike Data Brussel

Met het Bike Data Project lanceert Open Knowledge Belgium een community-driven platform dat gegevens verzamelt over waar en wanneer men fietst.

Open data forum Wallonië

De Franse TeamOpenData community heeft eveneens een forum aangemaakt voor Wallonië. Het staat open voor alle Waalse gemeenten en organisaties die een open dataproces willen opstarten, en sluit aan bij het programma "Ouvrir ma ville" dat Futurocité in oktober 2020 heeft gelanceerd.

Vacature: Open data en PHP ontwikkelaar

Versterk een boeiende organisatie in expansie met uw expertise ! Het Vlaams Maritiem Instituut (VLIZ) is op zoek naar een open data-liefhebber & PHP-ontwikkelaar om onmiddellijk in dienste treden bij de IT-afdeling.

Bike Data project

Het Bike Data project laat (geanonimiseerd) zien waar en wanneer mensen fietsen, met gegevens die door burgers zelf worden verzameld en gedeeld. Het doel is om steden beter aan te passen aan fietsers met opendata.

Statistische sectoren 2020

De grenzen van de statistische sectoren van 2020 zijn gepubliceerd op de statbel website. De versie van de gemeentegrenzen is degene van 2019.

10e editie Apps4Ghent (16/17 oktober)

Apps For Ghent begon als een 1-dags-hackaton in Gent in 2011. Intussen zijn we aanbeland bij de tiende editie van dit evenement dat dit jaar de focus legt op mobiliteit en hoe we deze data kunnen gebruiken om het leven én de mobiliteit in Gent aangenamer te maken.

Resultaten rondvraag "la culture de la donnée – édition 2020"

Futurocité heeft de resultaten van de enquête over gegevenscultuur gepubliceerd, 44 eenvoudige en ondubbelzinnige vragen om de gegevenscultuur in de Waalse steden en gemeenten te evalueren aan de hand van 4 thema's: datagovernance binnen de gemeente, de implementatie van de GDPR, Open Data en het gebruik

Artikel "Open data biedt tal van mogelijkheden"

De FOD BOSA publiceerde een artikel over het belang van open data.

Gewassenkaart België

Voor het derde jaar op rij produceerden VITO en Terrascoop de jaarlijkse gewassenkaart voor België, op basis van open satellietdata. De gewassenkaart  toont het belangrijkste type gewas op elk individueel veld dat in het groeiseizoen 2020 wordt geteeld en is publiek beschikbaar via een interactieve online viewer.