Linken EU

Linken EU

Open data strategie van de Europese Commissie

Richtlijn PSI 2013/37/EU

Richtsnoeren inzake aanbevolen standaardlicenties, datasets en kostentoerekening voor het hergebruik van documenten:

Pan-europese open data portaal