News

Nieuwe bron: FOD Financiën

De metadata van de "Statistieken en analyses" is toegevoegd.

De Croo en Bellot investeren vier miljoen euro in mobiliteit en open data

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Mobiliteit François Bellot gaan vier miljoen euro investeren in een Smart Mobility Call om projecten te ondersteunen die inzetten op mobiliteit en open data. Dat hebben ze bekendgemaakt op het European Automotive Forum dat FEBIAC vandaag in de marge van het autosalon organiseerde over stedelijke mobiliteit.

RockEstate demo toegevoegd

De demo van RockEstate is toegevoegd aan het overzicht van de apps.

Apps uit Gent toegevoegd

Diverse apps uit / voor Gent werden toegevoegd.

Nieuwe bron: FOD Maatschappelijke Integratie

De metadata van de "barometer voor maatschappelijke integratie" is toegevoegd.

Nieuwe bron: FOD Buitenlandse Zaken

De metadata van FOD Buitenlandse Zaken is toegevoegd.

API toegevoegd

Een volledige download van alle metadata in DCAT-AP (RDF/XML, N-Triples) is te vinden op github. Naast deze exportbestanden is er een experimentele API beschikbaar.

Nieuwe rubriek: apps

Er is een nieuwe rubriek beschikbaar, met een overzicht van toepassingen die open data (her)gebruiken.

Nieuwe rubriek: studies en thesissen

Er is een nieuwe rubriek beschikbaar, met een overzicht van studies en thesissen over open data.

Nieuwe bron: stad Brugge

De metadata van het Brugse open data platform is toegevoegd.

Nieuwe bron: InnovationData

De metadata van het innovatieportaal werd toegevoegd.

Nieuwe data bron: biodiversiteit

De metadata van het Belgische diversiteitsplatform is toegevoegd.

Kamer stemt morgen ambitieuze open data-wet

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stemt morgen een nieuwe en ambitieuze open data-wet. Voortaan zijn alle gegevens die overheden verzamelen voor de uitoefening van hun taken vrij beschikbaar en herbruikbaar voor burgers en bedrijven. Enkel bij uitzondering is dat niet het geval, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen.

Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Het wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd neergelegd bij het parlement.

Nieuw open data-portaal http://data.gov.be

Na de goedkeuring van de federale open data-strategie in juli 2015 werd een open data-task force met Fedict en de DAV opgericht en werd een nieuwe open data-portaal ontwikkeld.