News

KBO wordt 'open data'

Sinds 9 mei 2014 zijn de gegevens van de KBO eveneens voor het grote publiek beschikbaar via downloadbare bestanden in Open Data. De gebruiker dient zich nochtans te registreren, met het oog onder andere op een feedback voor latere ontwikkelingen.

Opleiding Open Data in België (28 november 2013)

De DAV heeft, in samenwerking met PwC, op  28 november 2013 (sessie in het Nederlands) en  4 december 2013 (sessie in het Frans), een opleiding ‘Open Data Support’ georganiseerd.

Belgïe neemt deel aan het programma ‘Open Data Support’ van de Europese Commissie

De Europese Commissie (DG Connect) heeft PriceWaterhouseCoopers (PwC) belast een vormingsprogramma ‘Open Data Support’ op punt te zetten om het hergebruik van de overheidsinformatie door ondernemingen en burgers aan te moedigen en verder te ontwikkelen.

Wijziging PSI 2003/98 richtlijn goedgekeurd (26/06/2013)

Na debatten die over een periode liepen gaande van december 2011 tot in juni 2013, is de richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie op 26/6/2013 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Nieuw op de Europese en pan-Europese open data portals

De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging heeft op donderdag 24 januari 2013 de federale administraties vertegenwoordigd binnen de PSI-werkgroep van de Europese Commissie, waar onder meer de opstart van de Europese en pan-Europese open data portals ter sprake kwam (17th Meeting of the Public Sector Information Group in Luxemburg).

 

Newsletter PSI nr. 7

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende informatie:

Herziening van de richtlijn PSI REUSE: compromisvoorstel van het Cypriotisch voorzitterschap

Het Cypriotisch voorzitterschap zet het werk van het Deense voorzitterschap voort in verband met de herziening van de PSI Richtlijn (zie vorige actualiteiten).

PSI Scoreboard

De website ePSIplatform heeft onlangs een PSI Scoreboard gepubliceerd. Aan de hand van dit scoreboard kan de vooruitgang op het vlak van PSI re-use en Open Data tussen alle EU-lidstaten worden vergeleken.

Werkgroep toekomstige paneuropese open data portaalsite

De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging heeft België op 15 maart 2012 vertegenwoordigd op de vergadering van de Europese Commissie over de uitvoering van een paneuropees open data portaalsite.

ePSI Platform Conferentie 2012 te Rotterdam

Op 16 maart 2012 heeft de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging de jaarlijkse conferentie over de uitvoering van de Public Sector Information/Re-Use richtlijn bijgewoond.

Herziening van de richtlijn PSI REUSE: compromisvoorstel

Onder druk van de vragen en het protest van de delegaties van de deelstaten heeft het Deens voorzitterschap een compromisvoorstel voorgelegd om het oorspronkelijke voorstel te verzachten of ten minste te verduidelijken.

 

Compromisvoorstel, 5 maart 2012.

 

De Belgische gemeenten storten zich in het Open data-avontuur!

Hun bedoeling en het succes ervan mag dan wel verschillen, maar sommige gemeenten stellen publieke gegevens ter beschikking. Hierbij kan het gaan om een lijst met onbewerkte gegevens (gegevenstabellen) of om een concrete toepassing (onbewerkte gegevens op een kaart), of nog om een bredere strategie waarbij onbewerkte gegevens en concrete toepassingen worden gecombineerd.

 

De herziening van de PSI richtlijn is van start gegaan!

Het Deense voorzitterschap van de Europese Unie heeft het formele herzieningsproces van de richtlijn 2003/98 op gang getrokken. Ter herinnering, de Europese Commissie heeft een wijziging voorgesteld die in 6 punten kan worden samengevat:

Publicatie Franse begroting in herbruikbaar formaat

Frankrijk publiceert zijn begroting (

Verwarring tussen PSI en Open Data?

De Europese Commissie heeft het vandaag over de Open Data strategie1 waarvan de juridische kapstok tastbaar wordt door de richtlijn Public Sector Information (in herziening).

Leidt ze onder deze verschillende termen een politieke koerswijziging in?