News

Nieuwe bron: FOD Maatschappelijke Integratie

De metadata van de "barometer voor maatschappelijke integratie" is toegevoegd.

Nieuwe bron: FOD Buitenlandse Zaken

De metadata van FOD Buitenlandse Zaken is toegevoegd.

API toegevoegd

Een volledige download van alle metadata in DCAT-AP (RDF/XML, N-Triples) is te vinden op github. Naast deze exportbestanden is er een experimentele API beschikbaar.

Nieuwe rubriek: apps

Er is een nieuwe rubriek beschikbaar, met een overzicht van toepassingen die open data (her)gebruiken.

Nieuwe rubriek: studies en thesissen

Er is een nieuwe rubriek beschikbaar, met een overzicht van studies en thesissen over open data.

Nieuwe bron: stad Brugge

De metadata van het Brugse open data platform is toegevoegd.

Nieuwe bron: InnovationData

De metadata van het innovatieportaal werd toegevoegd.

Nieuwe data bron: biodiversiteit

De metadata van het Belgische diversiteitsplatform is toegevoegd.

Kamer stemt morgen ambitieuze open data-wet

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stemt morgen een nieuwe en ambitieuze open data-wet. Voortaan zijn alle gegevens die overheden verzamelen voor de uitoefening van hun taken vrij beschikbaar en herbruikbaar voor burgers en bedrijven. Enkel bij uitzondering is dat niet het geval, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen.

Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Het wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd neergelegd bij het parlement.

Nieuw open data-portaal http://data.gov.be

Na de goedkeuring van de federale open data-strategie in juli 2015 werd een open data-task force met Fedict en de DAV opgericht en werd een nieuwe open data-portaal ontwikkeld.

Open Data bij de FOD Mobiliteit en Vervoer

In de context van Directive 2013/37/EU wil de FOD Mobiliteit en Vervoer een visie, strategie en ervaring ontwikkelen rond het ter beschikking stellen en gebruik van “Open Data”.

Federale open data-strategie

De Ministerraad van 24 juli 2015 heeft het licht op groen gezet voor een federale open data-strategie. Openheid van overheidsdata is voortaan de regel.

Concreet heeft de Ministerraad het licht op groen gezet voor:

e-GOV AWARD OPEN DATA

Agoria heeft dit jaar een categorie bijgevoegd aan de vijf die sedert 10 jaar worden gelauwerd voor de open data-initiatieven. De jury heeft de award toegekend aan The Data Tank – Stad Gent omwille van de integratie van verschillende bronnen en de samenwerking van meerdere partners.

Op zoek naar de beste e-gov-projecten in ons land

Agoria ICT organiseert ook dit jaar de e-gov Awards om de meest verdienstelijke informatiseringsprojecten van de publieke overheidsdiensten in de bloemetjes te zetten.