News

Nieuwe bron: BIPT

De metadata van het data portaal van het BIPT is toegevoegd.

Demo-dag Open Summer of Code

Op 25 juli presenteren de studenten van de Open Summer of Code de resultaten van de open source projecten die in juli gerealiseerd werden, waaronder open BeSt addresses en BeBudget.

Rondvraag "Economische impact open data"

De Europese commissie organiseert een rondvraag om de economische impact van open data te onderzoeken:
http://surveys.publications.europa.eu/formserver/po/open_data_2020.html

BeST adressen als open data

Het DG Digitale Transformatie stelt een geconsolideerd bestand van de adresgegevens uit de 3 regio’s ter beschikking als open data. Dit project kwam tot stand dankzij een intense samenwerking tussen de verschillende regionale en federale overheidsdiensten.

Electathon 2019

De open data community "OpenKnowledge Belgium" organiseert op zaterdag 25 mei de Electathon 2019, waarbij ontwikkelaars allerlei applicaties en visualisaties zullen maken voor de regionale/federale/Europese verkiezingen.

Nieuwe bron: Infrabel

De metadata van het open transport data portaal van Infrabel is toegevoegd.

Nieuwe bron: OpenPlanner.Team

De metadata van het open transport data portaal van Openplanner.team is toegevoegd.

Infrabel hackathon spoorweginfrastructuur (28/4)

Op 28 april 2019 publiceert Infrabel een grote hoeveelheid gegevens over de Belgische spoorweginfrastructuur als open data.Ter gelegenheid van die lancering organiseert Infrabel in Brussel zijn eerste hackathon. Meer informatie over het definitieve programma van de dag volgt binnenkort via onze sociale media.

OpenSeaLab Hackathon

European Marine Observation and Data Network (EMODNet) hackathon op 4 - 6 september, met een kick-off evenement op 24 mei.

Terrascope workshop (Brussel / Leuven / Antwerpen)

Deze workshop zorgt ervoor dat u aan de slag kunt met satellietgegevens uit het Copernicus-programma.

Derde EU Datathon

De EU Datathon is een evenement om het gebruik van open data van de Europese Unie verder te stimuleren. Het stelt deelnemers in staat om hun datavaardigheden en innovatieve ideeën te demonstreren. Bovendien biedt het hen de mogelijkheid om te netwerken en steun te verzamelen om na de wedstrijd hun ideeën verder te ontwikkelen.

Nieuwe bron: Stad Luik

De metadata van het portaal van de stad Luik is toegevoegd.

Formation AJPro: data journalisme (28/2, Bruxelles)

Op het einde van deze opleiding zullen de deelnemers voldoende eenvoudige hulpmiddelen kennen om individueel aan een middelgroot data-journalistiek project deel te nemen. Indien nodig wordt er in de weken die volgen op de training nog gratis technische bijstand verstrekt.

1e DataViz meetup (23 januari)

DataViz Belgium wil een community bouwen met het doel om te leren (open) data te visualiseren, te delen, inspiratie op te doen en plezier te maken. 
Het plan is om eind januari 2019 van start te gaan en samen de weg voorwaarts te bepalen.

OpenBelgium 2019 conferentie

De Open Belgium-conferentie is een door de community gestuurde conferentie over open kennis en open data, die dit jaar op 4 maart in Brussel wordt gehouden.